Strävan efter redundans (eller hur jag sover bättre om nätterna).

Jag har alltid haft ett ganska pedantiskt sinnelag kring detta med data. Både vad det avser struktur och back-up. 

Grundfilosofin är att det hela tiden ska finnas minst två versioner av filen från och med att jag tagit bilden. Det börjar alltså redan i kameran med dubbla kort. Beroende på vilken kamera du har så finns det olika möjligheter. 

Så snart som möjligt vill jag även tillgodose att det finns en kopia på en extern enhet, exempelvis min laptop eller en extern hårddisk som läser av innehållet på ditt kort. 

Väl hemma tas en backup på alla nya filer på datorn automatiskt av min NAS (en extern diskenhet med ett eget operativsystem) som i sin tur automatiskt backar upp till Dropbox. Min NAS är en Synology med 2x2 terabyte som i sin tur är speglade. Först då kan jag formatera mina kamera kort. Då finns det 4 versioner på tre olika ställen, varav den ena är molnbaserad. 

Så långt allt gott vad det avser RAW filerna. Men genom att jag även lägger ner relativt mycket tid på bearbetning i postprocess så finns det även här behov av att säkerställa att filerna sparas säkert. Samtliga Psd filer (Photoshop) läggs över på NAS för automatisk överföring till dropbox. De printfärdiga filerna gör jag ut i maximalt format och dessa sparas både i Adobe CC:s molntjänst samt (i mitt fall) apples iCloud tjänst som passar mina syften bäst vad det avser tillgänglighet. 

Det finns många fel man kan göra, vet inte hur många gånger man hört att någons hårddisk gott sönder utan att det tagits back-up. Så även om den set-up jag beskriver ovan kan kännas omständlig så kanske den kan hjälpa någon att åtminstone investera i en extern hårddisk för att göra sin första back-up. 

Mattias Sjolund