Komposition -Vad innebär tredjedelsregeln?

Att kunna placera rätt objekt på rätt plats i en bild skapar harmoni och fångar ögat. I ett grundläggande skede så kanske vi inte ska fixera allt för mycket kring detta men ett bra mind set när du ändå sitter ute i busken och fotar är att tänka på kompositionen. 

En av de mest använda reglerna är tredjedelsregeln. Den är enkel till sin konstruktion med två vågrätta resp två lodrätta linjer genom bilden. 

Nedanstående exempelbilder ger en bra indikation på hur du kan arbeta enl. denna regel när du bygger din komposition. 

 

Mattias Sjolund