Hur du komponerar den bästa landskapsbilden

Om du som jag spenderar en del tid på 500px eller Flickr på temat landskapsbilder så kommer du att notera att en mycket liten andel av den totala bildpopulationen sticker ut från resten.

Om du däremot kollar in en kurerad/managerad grupp eller tråd med utvalda landskapsbilder kommer du snabbt se att vissa element är återkommande. Subtila men gemensamma nämnare är oftast:

  • Ledande eller konvergerande linjer
  • Intressant perspektiv
  • Visuellt intressanta förgrundselement
  • Visuellt intressanta mellanlags- och bakgrundselement
  • Levande färger och ljus
  • Inte sällan rörelse

En bra landskapsbild behöver inte nödvändigtvis ha alla dessa faktorer för att vara bra och det är snudd på deprimerande sällan vi som fotografer får alla dessa faktorer att sammanfalla i en enda fantastisk exponering men varje landskapsbild bör ha minst tre av dessa för att bli intressant, där ljus, motiv och förgrund är tongivande snabbt följt av de övriga. 

Jag vill därför hävda att denna information endast bör användas som riktlinjer.

MSJ_2016_348_DSC_4021-Edit.jpg

Ledande eller konvergerande linjer

Ett av de enklaste sätten att få en betraktares uppmärksamhet är att använda konvergerande eller ledande linjer. Konvergerande linjer har använts av målare i århundraden för att skapa illusionen av djupet inom ett 2-dimensionellt medium.

Det är därför som bilder av kajer, vägar och floder utgör sådana bra föremål att fotografera. Trots att många anser att sådana ämnen är klichéer är de klockrena för att skapa en intressant bild.  

Ledande linjer förbättrar inte bara bilden, de kan också bidra till att hålla ögat inom bildens gränser.

Leta därför aktivt efter dessa linjer när du fotograferar- dom finns nästan överallt.

Intressant Perspektiv

Det är sällan vårt naturliga läge i stående position utgör det bästa perspektivet. Snarare är det ju närmare smutsen och leran vi närmar oss desto mer spännande blir perspektivet. Detta gäller i synnerhet när jag exempelvis använder min 10-20mm lins.

Samtidig behöver inte höjd vara uteslutet. En unik vista från en upphöjd position kan vara minst lika kraftfull. 

Förgrunden

Bra landskapsbilder har nästan uteslutande starka förgrundselement, alternativt element som kompletterar den större scenen.

Ta till exempel en solnedgång. Givetvis spelar ett spektakulärt ljus in men en bild med endast röda moln tillför lite för engagemanget.

Förgrunden är den visuella entrén i en bild. Om ditt förgrundselement dessutom inkluderar ledande linjer är du ganska nära att skapa en oförglömlig bild. 

Mellanlags- och bakgrundselement

En bra regel är ju att först hitta sitt motiv, oavsett om det är ett berg eller en soluppgång för att sedan klä in den med en bra/intressant förgrund. Mellan förgrunden och bakgrunden kan ju exempelvis en äng eller sjö vara den perfekta mellanlagret. 

Levande färger och ljus

Allt för ofta (och jag antar vi alla gjort det någon gång/någonstans) skruvas det lite för mycket på rattarna och vi lämnas med en limpa av rött, gult eller blått kastat i ansiktet. Fullständigt onaturligt. Det är viktigt med färg, men de måste vara i balans för att tillföra bilden något och inte dominera bilden. 

Rörelse

Det är ju långt ifrån alltid det går att tillföra en känsla av rörelse i bilder men när tillfället ges bör det utnyttjas som ett extra element att tillföra dynamik. 

 

Mattias Sjolund