Hur du ”blendar” 2 exponeringar på bästa sätt.

Vid fotografering av ett motiv där exempelvis bakgrunden är ljusare än förgrunden, exempelvis en vacker solnedgång vid havet så finns det som bekant en rad verktyg och metoder. Vi kan ju exempelvis använda graduerade ND-filter eller dess digitala motsvarighet i exempelvis Lightroom, vi kan genom ett antal olika exponeringar använda oss av HDR, vi kan arbeta med masker i Photoshop eller så kan vi använda oss av verktyget Color Range. Detta var ett fåtal av många metoder men just Color Range är supereffektivt.

Att manuellt maska och blenda två exponeringar är tidsödande, det finns många som kan vittna om det och även om det finnsen superbra plug-in som heter Raya Pro som jag kört ett tag och som jag rekommenderar er att kolla in vid tillfälle så är Color Range verktyget i Photoshop utan tvekan bästa metod vad det avser precision och resultat.

Color Range hittar du i menyn Select i Photoshop. 

Vi börjar med två utvalda exponeringar (Detta är enbart demobilder i syfte att visa denna övning)

Ljus exponering

Ljus exponering

Mörk exponering (Med color range verktyget aktivt)

Mörk exponering (Med color range verktyget aktivt)

Öppna båda bilderna i Photoshop och lägg dom på varandra. Den mörka över den ljusa. I denna övning vill vi framförallt behålla himlen i den mörka exponeringen men även tonerna i havet. De områden jag valt är de vita i masken. Det svarta påverkas inte. 

Ungefärlig avbild av hur masken ser ut

Ungefärlig avbild av hur masken ser ut

När du är nöjd med selektionen inverterar du det valda området. Inverse hittar du lite längre upp i samma meny. Ta sedan ett väl tilltaget raderingsverktyg och radera rakt över hela bilden. Kvar bli då de delar du ville behålla. 

Mask efter radering 

Mask efter radering 

Vartefter du raderar blir de partier i den ljusa exponeringen synliga som ligger direkt under de raderade delarna av den mörka exponeringen.

När jag arbetade fram bilden från mina två bästa exponeringar från denna session och arbetade med denna metod så vart slutresultatet nedanstående. 

Slutresultat

Slutresultat

Mattias Sjolund