Mina Gallerier/my galleries

Titta gärna in i mina gallerier genom att klicka på bildrutorna nedan. Dom kureras kontinuerligt, nytt kommer in och sådant som av olika anledningar inte känns aktuellt tas ner. Gallerierna är uppbyggda kring olika teman som exempelvis färg, geografi eller årstid. Samtliga bilder går att köpa, kontakta mig här vid intresse.

Please look at my galleries by clicking on the frames below. They are cureated continuously, new ones come in and images that for different reasons do not feel current are anymore are taken down. The galleries are built around different themes such as color, geography or season. All pictures can be bought, contact me here for interest.

Vinter/Winter

Vinter/Winter

Impressions

Impressions

Den ljusa årstiden/Spring & Summer

Den ljusa årstiden/Spring & Summer

Höst/Autumn

Höst/Autumn

Hav/Seascapes

Hav/Seascapes

Träd/Trees

Träd/Trees