Impressions

Sedan jag introducerades för fotografisk impressionism år 2018 har jag vid flera tillfällen ägnat mig åt att bygga ett galleri av bilder i en serie jag helt enkelt kallar för Impressions. Stilen bygger på lite olika tekniker, den ena som jag använder för träden kallas In-around och går ut på att jag fotograferar trädet flera gånger från olika vinklar men med samma relativa avstånd. Därefter läggs alla exponeringar samman.

Jag tror jag fastnat för denna stil mycket för att den är så väsensskild men även kompletterar mitt övriga fotograferande som främst består av landskap och havslandskap.

 

Impressions 2 -Among shadows

Impressions 2 -Among shadows

Impressions 3 -Childhood Dreams

Impressions 3 -Childhood Dreams

Impressions 4 -Burdon

Impressions 4 -Burdon