Foto Makeover Sweden

Från detta...

Från detta...

Till detta!

Till detta!

Pröva något kul.

Denna service är gratis. Jag kommer efter bästa förmåga jobba med din bild på mitt sätt. Under tiden filmas allting så att du i efterhand kan se hur jag jobbade med din bild. Skicka in din bild till mig via en filöverföringstjänst, exempelvis We Transfer (använd msjolund(@)me.com som mottagare) så kommer jag att använda mitt workflow i Lightroom/Photoshop att arbeta med din bild. Det färdiga resultatet kommer returneras till dig via mail. Jag förbehåller mig rätten att välja ut lämpliga bilder att arbeta med. Bilderna bör vara i RAW eller TIFF.