Foto Makeover -Sweden

Pröva något kul -denna service är gratis.

Jag kommer efter bästa förmåga jobba med din bild på mitt sätt. Under tiden filmas allting så att du i efterhand kan se hur jag jobbade med din bild. Skicka in din bild till mig via en filöverföringstjänst, exempelvis We Transfer (använd msjolund(@)me.com som mottagare) så kommer jag att använda mitt workflow i Lightroom/Photoshop att arbeta med din bild. Det färdiga resultatet kommer returneras till dig via mail. Jag förbehåller mig rätten att välja ut lämpliga bilder att arbeta med. Bilderna bör vara i RAW eller TIFF. 

Från detta...

Från detta...

till detta!

till detta!